Tối Tăm Thuộc Linh
    Footnotes
    Theme

    Tối Tăm Thuộc Linh

    Sự tà ác hay sự không nhận biết về những sự việc thuộc linh.