Chiến Tranh
    Footnotes
    Theme

    Chiến Tranh

    Trận chiến hay xung đột có vũ khí; đánh nhau bằng vũ khí. Chúa chấp thuận chiến tranh chỉ khi nào nó là phương tiện cuối cùng cho các Thánh Hữu dùng để bảo vệ gia đình, tài sản, quyền hạn, quyền lợi và sự tự do của mình (AnMa 43:9, 45–47).