Sô Phô Ni
  Footnotes
  Theme

  Sô Phô Ni

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước sống dưới triều đại Giô Si A (639–608 trước T.C.).

  Sách Sô Phô Ni

  Chương 1 nói về một ngày sắp đến sẽ tràn đầy cơn thịnh nộ và hoạn nạn. Chương 2 khiển trách dân Y Sơ Ra Ên phải tìm kiếm sự ngay chính và sự nhu mì. Chương 3 nói về Sự Tái Lâm, là lúc mà tất cả mọi quốc gia sẽ tụ họp lại để tranh chiến. Tuy nhiên, Chúa sẽ trị vì ở giữa họ.