Gô Mô Rơ
    Footnotes
    Theme

    Gô Mô Rơ

    Trong Cựu Ước, một thành phố tà ác đã bị Chúa hủy diệt (STKý 19:12–29).