Khuyên Bảo, Khuyên Dạy, Khuyên Nhủ
    Footnotes
    Theme

    Khuyên Bảo, Khuyên Dạy, Khuyên Nhủ

    Như được dùng trong thánh thư, khuyên dạy có nghĩa là khuyên nhủ, chỉ dạy, khiển trách hay cảnh cáo.