Cô Lô Se, Bức Thư Gửi Cho Người
    Footnotes
    Theme

    Cô Lô Se, Bức Thư Gửi Cho Người

    Một cuốn sách trong Tân Ước. Nguyên khởi nó là một bức thư mà Sứ Đồ Phao Lô đã viết cho người Cô Lô Se sau khi được Ê Pháp Ra viếng thăm, người là thầy giảng tin lành của Giáo Hội ở Cô Lô Se (CLSe 1:7–8). Ê Pháp Ra nói với Phao Lô rằng người Cô Lô Se đang sa vào một lỗi lầm trầm trọng—họ nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác vì họ chú tâm tuân theo các giáo lễ thế tục (CLSe 2:16), tự chối bỏ một số nhu cầu vật chất và muốn thờ lạy các thiên sứ (CLSe 2:18). Những tập tục này làm cho người Cô Lô Se cảm thấy rằng mình được thánh hóa. Họ cũng cảm thấy rằng họ hiểu rõ được những sự kín nhiệm của vũ trụ hơn là những tín hữu khác của Giáo Hội. Trong thư của ông, Phao Lô đã khiển trách họ bằng cách giảng dạy rằng sự cứu chuộc chỉ đến được là nhờ Đấng Ky Tô và chúng ta phải khôn ngoan và phục vụ Ngài.

    Chương 1 là những lời chào thăm của Phao Lô gửi cho người Cô Lô Se. Các chương 2–3 là các giáo lý và những lời giảng dạy về Đấng Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc, sự hiểm nguy của việc thờ phượng sai lầm, và tầm quan trọng của Sự Phục Sinh. Chương 4 giảng dạy rằng các Thánh Hữu cần phải khôn ngoan trong mọi điều.