A Rôn, Con Trai của Mô Si A
    Footnotes
    Theme

    A Rôn, Con Trai của Mô Si A

    Trong Sách Mặc Môn, con trai của Vua Mô Si A. A Rôn phục vụ với tư cách là một người truyền giáo và những cố gắng cần mẫn của ông đã giúp cải đạo nhiều người về với Đấng Ky Tô.