Giô Sép, Chồng của Ma Ri
    Footnotes
    Theme

    Giô Sép, Chồng của Ma Ri

    Chồng của Ma Ri, mẹ của Chúa Giê Su. Giô Sép là con cháu của Đa Vít (MTƠ 1:1–16; LuCa 3:23–38) và sống ở Na Xa Rét. Ông hứa hôn với Ma Ri. Ngay trước khi họ kết hôn, Ma Ri được thiên sứ Gáp Ri Ên viếng thăm và vị thiên sứ này loan báo rằng Ma Ri đã được chọn làm mẹ của Đấng Cứu Rỗi (LuCa 1:26–35). Giô Sép cũng nhận được sự mặc khải về sự giáng sinh thiêng liêng này (MTƠ 1:20–25).

    Ma Ri là thân mẫu trần thế duy nhất của Chúa Giê Su vì Thượng Đế Đức Chúa Cha là cha của Chúa Giê Su. Nhưng người Do Thái nghĩ Giô Sép là cha của Chúa Giê Su, và Chúa Giê Su đối đãi ông cũng như vậy (LuCa 2:48, 51). Được thiên sứ báo trước trong chiêm bao, Giô Sép bảo tồn mạng sống của Chúa hài đồng Giê Su bằng cách trốn sang Ai cập (MTƠ 2:13–14). Sau khi Hê Rốt qua đời, một thiên sứ truyền cho Giô Sép đem con trẻ Đấng Ky Tô về Y Sơ Ra Ên (MTƠ 2:19–23).