Phân Tán Của Dân Y Sơ Ra Ên, Sự
    Footnotes
    Theme