Sát Nhân
    Footnotes
    Theme

    Sát Nhân

    Việc cố tình lấy mạng sống con người một cách phi lý. Sát nhân là một tội bị lên án từ thời cổ xưa (STKý 4:1–12; MôiSe 5:18–41).