Gióp
  Footnotes
  Theme

  Gióp

  Trong Cựu Ước, một người ngay chính đã chịu đựng nhiều đau khổ nhưng vẫn kiên trì trung tín với niềm tin của mình nơi Thượng Đế. Câu chuyện của ông được kể trong sách Gióp.

  Sách Gióp

  Mặc dù sách kể về sự đau khổ của Gióp, nhưng nó không hoàn toàn giải đáp được câu hỏi tại sao Gióp (hay bất cứ một người nào khác) phải chịu đựng nỗi đau đớn và sự mất mát gia đình và tài sản của mình. Sách minh định rõ rằng việc phải chịu thống khổ không nhất thiết có nghĩa là một người đã phạm tội. Chúa có thể dùng sự đau khổ vì lý do kinh nghiệm, kỷ luật và giáo huấn cũng như trừng phạt (GLGƯ 122).

  Sách có thể được chia ra thành bốn phần. Các chương 1–2 là tiểu dẫn cho câu chuyện. Các chương 3–31 kể lại một loạt những cuộc bàn luận giữa Gióp và ba bạn hữu. Các chương 32–37 chứa đựng những bài giảng luận của Ê Li Hu, một người bạn thứ tư, là người đã trách cứ Gióp vì những lý do khác hơn những lý do của ba người bạn đầu tiên. Các chương 38–42 kết thúc cuốn sách bằng một lời an tâm cho Gióp rằng con đường ông đi trong cuộc đời là một con đường tốt từ lúc ban đầu.

  Sách Gióp giảng dạy rằng nếu một người có được sự hiểu biết đúng đắn về Thượng Đế và sống một cuộc đời mà Thượng Đế có thể chấp nhận được, người đó sẽ có thể chịu đựng những thử thách đến với mình một cách bền bỉ hơn. Đức tin không lay chuyển của Gióp được chứng tỏ bằng những lời như “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Gióp cũng được đề cập đến trong Ê Xê Chi Ên 14:14; Gia Cơ 5:11; Giáo Lý và Giao Ước 121:10.