Chuyển Hóa, Những Người Được
    Footnotes
    Theme

    Chuyển Hóa, Những Người Được

    Những người được biến đổi để họ không còn trải qua sự đau đớn hay sự chết cho đến khi họ phục sinh để trở thành bất diệt.