Thanh Liêm
    Footnotes
    Theme

    Thanh Liêm

    Ngay chính, lương thiện và thành thật.