Ca In
    Footnotes
    Theme

    Ca In

    Con trai của A Đam và Ê Va, là người đã giết chết em mình là A Bên (STKý 4:1–16).