Bố Thí
    Footnotes
    Theme

    Bố Thí

    Ban cho của cải để giúp đỡ kẻ nghèo.