Tuyển Chọn, Sự
    Footnotes
    Theme

    Tuyển Chọn, Sự

    Căn cứ vào sự xứng đáng trên tiền dương thế, Thượng Đế chọn những người mà sẽ là dòng dõi của Áp Ra Ham và gia tộc Y Sơ Ra Ên và trở thành dân giao ước (PTLLKý 32:7–9; ARHam 2:9–11). Những người này được ban cho các phước lành và những bổn phận đặc biệt để họ có thể ban phước cho tất cả mọi dân tộc trên thế gian, (RôMa 11:5–7; 1 PERơ 1:2; AnMa 13:1–5; GLGƯ 84:99). Tuy nhiên, ngay cả những người được chọn này cũng phải được kêu gọi và được tuyển chọn trong cuộc sống này để nhận được sự cứu rỗi.