Cờ Hiệu
    Footnotes
    Theme

    Cờ Hiệu

    Trong thánh thư, lá cờ hay huy hiệu mà dân chúng tụ họp lại với nhau để đoàn kết trong một mục đích hay danh nghĩa nào đó. Thời xưa, cờ hiệu là điểm tập trung cho các quân lính trong trận chiến. Sách Mặc Môn và Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là những cờ hiệu tiêu biểu cho tất cả dân tộc trên thế gian.