Gô Li Át
    Footnotes
    Theme

    Gô Li Át

    Trong Cựu Ước, một người Phi Li Tin khổng lồ đã thách đấu các đạo quân Y Sơ Ra Ên. Đa Vít nhận lời thách đấu và giết hắn nhờ sự trợ giúp của Chúa (1 SMÊn 17).