Tình Dục Vô Luân
    Footnotes
    Theme

    Tình Dục Vô Luân

    Cố tình tham dự vào sự ngoại tình, thông dâm, hành vi tình dục đồng giới, loạn luân hay bất cứ hành động tình dục nào khác mà không thánh thiện, trái với thiên nhiên, hay không thanh khiết.