Cỏ Lùng
    Footnotes
    Theme

    Cỏ Lùng

    Một loại cỏ dại hay cỏ độc có hình dáng giống như lúa mì. Khó có thể phân biệt được nó với lúa mì cho đến khi nào nó lớn hẳn lên (MTƠ 13:24–30; GLGƯ 86:1–7).