Lời Giới Thiệu
  Footnotes

  Lời Giới Thiệu

  Sách Hướng Dẫn Thánh Thư định nghĩa các giáo lý, các nguyên tắc, các sắc dân và các địa danh được chọn lọc và tìm thấy trong Kinh Thánh, Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá. Sách này cũng cung ứng những câu thánh thư tham khảo then chốt để các anh chị em có thể học tập mỗi đề tài. Sách Hướng Dẫn nầy có thể giúp các anh chị em học hỏi các thánh thư theo từng cá nhân và chung cả gia đình. Nó có thể giúp các anh chị em giải đáp những thắc mắc về phúc âm, giúp học hỏi các đề tài trong các thánh thư, chuẩn bị các bài nói chuyện và các bài học, và giúp gia tăng sự hiểu biết và chứng ngôn của các anh chị em về phúc âm.

  Sách Hướng Dẫn này có bốn phần: (1) bản liệt kê các đề tài theo vần mẫu tự, (2) các tuyển tập từ Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith (BDJS), (3) các bản đồ thánh thư, các hình chụp các địa điểm trong thánh thư, và bảng niên đại lịch sử Giáo Hội.

  1. Bản liệt kê các đề tài theo vần mẫu tự. Phần này cho một định nghĩa ngắn về mỗi đề tài, và liệt kê những câu thánh thư tham khảo quan trọng nhất về đề tài đó. Mỗi câu tham khảo được đi trước bởi một câu trích dẫn hay tóm lược ngắn câu thánh thư đó. Những câu thánh thư tham khảo được sắp xếp theo thứ tự sau đây: Cựu Ước, Tân Ước, Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá.

  2. Các Tuyển Tập từ Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith. Vào năm 1830, Chúa chỉ thị cho Tiên Tri Joseph Smith bắt đầu công việc duyệt lại hay phiên dịch Bản Dịch Kinh Thánh của King James. Mục đích của Vị Tiên Tri là phục hồi lại một số lẽ thật giản dị và quý giá mà đã bị mất khỏi các bản văn nguyên thủy trong Kinh Thánh. Ông hoàn tất phần lớn công việc này vào khoảng tháng Bảy năm 1833. Tuy nhiên, cho đến khi cái chết của ông vào năm 1844, ông vẫn tiếp tục sửa đổi trong khi chuẩn bị thảo bản để in. Mặc dù trọn cuốn không được hoàn tất cũng như không được Giáo Hội chính thức chấp nhận, nhưng Bản Dịch Joseph Smith chứa đựng nhiều điều hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của các thánh thư và là một phương tiện giúp đỡ quý giá cho sự hiểu biết Kinh Thánh. Một số sửa đổi quan trọng hơn được gồm vào trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư này. (Muốn biết thêm chi tiết, xem đề tài “Bản Dịch Joseph Smith” trong Sách Hướng Dẫn này.)

   Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô dùng Bản Dịch Kinh Thánh của King James là bản dịch tiếng Anh chính thức của Giáo Hội. Nó đóng một vai trò then chốt trong việc phục hồi phúc âm và tiếp tục có một ảnh hưởng quan trọng trong nhiều quốc gia khắp thế giới.

  3. Bảng Niên Đại, Bản Đồ và Hình Ảnh Lịch Sử Giáo Hội, và Bản Đồ và Hình Ảnh Kinh Thánh. Bằng cách biết được địa dư của các xứ được thảo luận trong các thánh thư, các anh chị em có thể hiểu rõ các sự kiện trong thánh thư hơn. Sách Hướng Dẫn này gồm có 14 bản đồ các xứ trong Kinh Thánh, 6 bản đồ các khu vực quan trọng trong lịch sử giáo hội và một bản đồ thế giới. Muốn tìm được một vị trí, hãy lật đến bản kê chỉ để tìm một bộ bản đồ mà các anh chị em quan tâm đến. Bản kê chỉ sẽ chỉ dẫn các anh chị em đến một bản đồ thích hợp và các tọa độ của vị trí ấy trên bản đồ đó. Ba mươi bức hình Kinh Thánh và 18 bức hình Giáo Hội cũng có những lời mô tả mà sẽ giúp các anh chị em hiểu rõ hơn về một số sự kiện trong thánh thư.

   Bảng niên đại lịch sử Giáo Hội liệt kê các ngày tháng của các sự kiện quan trọng đối với sự phục hồi và sự phát triển của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô trong những ngày sau.

  Để giúp thêm cho các anh chị em trong việc học hỏi thánh thư, Sách Hướng Dẫn này còn có thêm một vài đặc điểm hữu dụng khác nữa. Ví dụ như, nếu các anh chị em mở sang mục từ “Chúa Giê Su Ky Tô”, các anh chị em sẽ tìm thấy một bản liệt kê toàn diện về mọi đề tài trong Sách Hướng Dẫn mà cung cấp những dữ kiện liên hệ trực tiếp đến Đấng Cứu Rỗi và giáo vụ của Ngài. Đây là đề mục duy nhất trong Sách Hướng Dẫn được liệt kê một cách chi tiết như vậy. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Đấng Ky Tô đối với tất cả nhân loại. Ngoài ra, dưới đề tài “Niên Đại Ký”, một số những sự kiện quan trọng nhất trong thời đại Kinh Thánh và Sách Mặc Môn được liệt kê, cùng với những ngày tháng phỏng chừng. Đề tài “Phúc Âm, Các Sách” gồm có phần hòa hợp của các Sách Phúc Âm. Phần hòa hợp này so sánh những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi như được tìm thấy trong Ma Thi Ơ, Mác, Lu Ca, Giăng và những điều mặc khải ngày sau.