Đoàn Kết
    Footnotes
    Theme

    Đoàn Kết

    Trở thành một trong ý nghĩ, mong muốn và mục đích trước tiên với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, và rồi với các Thánh Hữu khác.