Thanh Khiết
    Footnotes
    Theme

    Thanh Khiết

    Không tội lỗi; không thể trách được. Một người trở nên thanh khiết khi tư tưởng và hành động của người ấy trong sạch ở mọi phương diện. Một người phạm tội có thể trở nên thanh khiết nhờ đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải và tiếp nhận các giáo lễ của phúc âm.