Bắt Thăm
    Footnotes
    Theme

    Bắt Thăm

    Một cách thức tuyển chọn hay loại bỏ vài sự lựa chọn ra, thường được làm bằng cách chọn một miếng giấy hay miếng gỗ trong số nhiều miếng như vậy. Cách thức này được gọi là bắt thăm.