Hiểu Biết
    Footnotes
    Theme

    Hiểu Biết

    Có được một kiến thức về hay nhận thức được ý nghĩa của một lẽ thật nào đó, kể cả việc áp dụng lẽ thật đó vào cuộc sống.