Ưng Thuận Chung
    Footnotes
    Theme

    Ưng Thuận Chung

    Nguyên tắc mà theo đó các tín hữu của Giáo Hội tán trợ những người được kêu gọi để phục vụ trong Giáo Hội, cũng như những quyết định khác của Giáo Hội cần có sự hỗ trợ của họ, thường được biểu lộ bằng cách đưa tay phải lên.

    Chúa Giê Su Ky Tô đứng đầu Giáo Hội của Ngài. Qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Ngài hướng dẫn các vị lãnh đạo Giáo Hội trong những quyết định và hành động quan trọng. Tuy nhiên, tất cả các tín hữu của Giáo Hội có quyền hạn và đặc ân để tán trợ hay không tán trợ những hành động và quyết định của các vị lãnh đạo của họ.