Con Nuôi
  Footnotes
  Theme

  Con Nuôi

  Thánh thư nói về hai loại con nuôi.

  (1) Một người mà không thuộc dòng dõi Y Sơ Ra Ên được trở thành một người trong gia đình Áp Ra Ham và gia tộc Y Sơ Ra Ên bằng cách có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải, chịu phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước, và tiếp nhận Đức Thánh Linh (2 NêPhi 31:17–18; GLGƯ 84:73–74; ARHam 2:6, 10–11).

  (2) Tất cả những ai đã nhận được các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm đều trở thành các con trai và con gái của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách tiếp tục tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (RôMa 8:15–17; GLTi 3:24–29; 4:5–7; MôSiA 5:7–8).