Tiền
    Footnotes
    Theme

    Tiền

    Bạc cắc, bạc giấy, chứng chỉ hay một cái gì đó mà người ta dùng để trả cho hàng hóa hay dịch vụ. Đôi khi nó là một biểu tượng của chủ nghĩa vật chất.