Chọn, Chọn Lựa, Kẻ Được Chọn
    Footnotes
    Theme

    Chọn, Chọn Lựa, Kẻ Được Chọn

    Khi Chúa chọn lựa một cá nhân hay một nhóm người, Ngài cũng thường kêu gọi họ để phục vụ.