Ô Li Ve, Núi
    Footnotes
    Theme

    Ô Li Ve, Núi

    Ngọn đồi ở phía đông Thung Lũng Xết Rôn, hướng đông của Giê Ru Sa Lem. Triền đồi phía tây, gần chân đồi, là khu vườn Ghết Sê Ma Nê. Bê Pha Giê và Bê Tha Ni tọa lạc trên đỉnh triền đồi phía đông. Núi này là nơi có nhiều sự kiện xảy ra trong Kinh Thánh (MTƠ 24:3) và cũng sẽ là một nơi quan trọng cho những sự kiện xảy ra trong những ngày sau (XCRi 14:3–5; GLGƯ 45:48–54; 133:20).