Ngày Sau Cùng, Ngày Sau, Những
    Footnotes
    Theme

    Ngày Sau Cùng, Ngày Sau, Những

    Thời gian mà chúng ta đang sống hiện nay. Những ngày (hay gian kỳ) ngay trước khi Ngày Tái Lâm của Chúa.