Smith, Hyrum
    Footnotes
    Theme

    Smith, Hyrum

    Một người anh và là cộng sự viên trung tín của Joseph Smith, Jr. Hyrum sinh ngày 9 tháng Hai năm 1800. Ông phục vụ với tư cách là người phụ tá của Joseph Smith, Jr. trong chủ tịch đoàn Giáo Hội, và cũng là vị Tộc Trưởng thứ hai của Giáo Hội. Ngày 27 tháng Sáu năm 1844, ông tuẫn đạo cùng với Joseph Smith, Jr. trong Ngục Thất Carthage.