Đa Mách
    Footnotes
    Theme

    Đa Mách

    Một thành phố cổ xưa của Sy Ri.

    Đa Mách nằm trên một đồng bằng rất phì nhiêu bên cạnh sa mạc và được dòng sông Ba Ra Đa cung cấp nước rất dồi dào. Nó được đề cập đến thường xuyên trong thánh thư (bắt đầu ở STKý 14:15). Phao Lô trên đường đi đến Đa Mách thì Chúa phục sinh hiện đến cùng ông (CVCSĐ 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20).