A Đam Ôn Đi A Man
    Footnotes
    Theme

    A Đam Ôn Đi A Man

    Nơi mà A Đam đã ban phước cho các hậu duệ ngay chính của ông ba năm trước khi ông chết (GLGƯ 107:53–56) và là nơi mà ông sẽ đến trước Ngày Tái Lâm (GLGƯ 116).