Khai Trừ
    Footnotes
    Theme

    Khai Trừ

    Sự khai trừ là biện pháp kỷ luật nặng nhất của Giáo Hội. Một người mà bị khai trừ thì không còn là tín hữu của Giáo Hội nữa. Các vị thẩm quyền của Giáo Hội chỉ khai trừ một người ra khỏi Giáo Hội khi nào người ấy chọn sống theo đường lối trái nghịch với những giáo lệnh của Chúa và do đó đã tự làm cho bản thân mình không còn đủ tư cách để làm một tín hữu trong Giáo Hội nữa.