Sa Đu Sê
    Footnotes
    Theme

    Sa Đu Sê

    Một nhóm nhỏ nhưng có quyền lực về chính trị trong số những người dân Do Thái. Họ có lẽ được nổi tiếng nhất về sự tin tưởng cứng rắn của họ trong việc tuân theo triệt để từng chữ của luật pháp Môi Se và chối bỏ sự xác thực của các thần linh và các thiên sứ cũng như phủ nhận các giáo lý về Sự Phục Sinh và cuộc sống vĩnh cửu (Mác 12:18–27; CVCSĐ 4:1–3; 23:7–8).