Dâng Hiến, Luật Dâng Hiến
    Footnotes
    Theme

    Dâng Hiến, Luật Dâng Hiến

    Cung hiến, làm thánh thiện, hay trở nên ngay chính. Luật dâng hiến là một nguyên tắc thiêng liêng mà theo đó nam cũng như nữ tình nguyện dâng hiến thời giờ, tài năng và của cải vật chất của mình cho việc thiết lập và xây đắp vương quốc của Thượng Đế.