Quyền Tự Do
    Footnotes
    Theme

    Quyền Tự Do

    Tình trạng hay điều kiện có thể hành động và suy nghĩ một cách tự do. Sự tuân theo các nguyên tắc phúc âm giải thoát người ta ra khỏi vòng nô lệ thuộc linh của tội lỗi (Giăng 8:31–36).