Quyền Năng
    Footnotes
    Theme

    Quyền Năng

    Khả năng làm một điều gì đó. Có quyền hành đối với một người hay một điều gì có nghĩa là có khả năng kiểm soát hay ra lệnh cho người hay vật đó. Trong thánh thư, quyền năng thường gắn liền với quyền năng của Thượng Đế hay là quyền năng trên trời. Nó thường được liên hệ chặt chẽ với thẩm quyền chức tư tế, tức là được phép hay có quyền hành động thay cho Thượng Đế.