Ma Ri, Mẹ của Chúa Giê Su
    Footnotes
    Theme

    Ma Ri, Mẹ của Chúa Giê Su

    Trong Tân Ước, một nữ đồng trinh được Thượng Đế Đức Chúa Cha chọn để làm mẹ của Con của Ngài trong xác thịt. Sau khi Chúa Giê Su sinh ra, Ma Ri còn có những người con khác (Mác 6:3).