Smith, Emma Hale
    Footnotes
    Theme

    Smith, Emma Hale

    Vợ của Tiên Tri Joseph Smith. Chúa truyền lệnh cho Emma phải làm một tuyển tập thánh ca cho Giáo Hội. Bà cũng phục vụ với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Phụ Nữ.