Ham Muốn
    Footnotes
    Theme

    Ham Muốn

    Có một ước muốn mạnh mẽ không đúng đắn về một điều gì đó.