Nữ Đồng Trinh
    Footnotes
    Theme

    Nữ Đồng Trinh

    Người nam hay nữ ở tuổi kết hôn nhưng chưa bao giờ có sự giao hợp. Trong thánh thư, người trinh khiết có thể tiêu biểu cho một người nào đó trong sạch về mặt đạo đức (KHuyền 14:4).