Thánh Thiện, Sự
    Footnotes
    Theme

    Thánh Thiện, Sự

    Sự hoàn hảo tinh thần và đạo đức. Sự thánh thiện ám chỉ đến sự thanh khiết của tấm lòng và ý định của một người.