Ê Li
  Footnotes
  Theme

  Ê Li

  Danh hiệu này được dùng hai cách trong Kinh Thán. Cách dùng thứ nhất có nghĩa là vị tiên tri trong Cựu Ước; cách dùng thứ hai có nghĩa là “người tiền đạo.”

  Vị tiên tri trong Cựu Ước

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước đã trở lại vào những ngày sau này để truyền giao các chìa khóa của quyền năng gắn bó cho Joseph Smith và Oliver Cowdery. Trong thời ông, Ê Li phụng sự ở Bắc Vương Quốc Y Sơ Ra Ên (1 Vua 17–22; 2 Vua 1–2). Ông có đức tin lớn lao nơi Chúa và được nổi tiếng vì đã làm nhiều phép lạ. Theo lời cầu khẩn của ông, Thượng Đế đã không cho mưa xuống trong 3 năm rưỡi. Ông đã khiến cho một đứa bé trai sống lại từ cõi chết và gọi lửa từ trời xuống (1 Vua 17–18; LuCa 4:25–26; GiaCơ 5:17.) Dân Do Thái vẫn còn đang đợi chờ Ê Li trở lại, như Ma La Chi đã tiên tri là Ê Li sẽ trở lại (MLChi 4:5). Ông vẫn còn là một người khách được mời đến trong các buổi Lễ Vượt Qua của người Do Thái, nơi mà một cánh cửa mở và một ghế trống luôn luôn chờ đợi ông.

  Tiên Tri Joseph Smith nói rằng Ê Li nắm giữ quyền năng gắn bó của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và là vị tiên tri cuối cùng để làm điều này trước thời Chúa Giê Su Ky Tô. Ông hiện ra trên Núi Biến Hình cùng với Môi Se và truyền giao các chìa khóa của chức tư tế cho Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng (MTƠ 17:3–4). Ông tái xuất hiện cùng với Môi Se và những vị khác vào ngày 3 tháng Tư năm 1836 ở Đền Thờ Kirtland Ohio và truyền giao cũng các chìa khóa này cho Joseph Smith và Oliver Cowdery (GLGƯ 110:13–16). Tất cả những việc này là để sửa soạn cho Sự Tái Lâm của Chúa, như đã được nói đến trong Ma La Chi 4:5–6.

  Quyền năng của Ê Li là quyền năng gắn bó của chức tư tế mà nhờ đó những gì được ràng buộc hay cởi bỏ dưới thế gian đều sẽ được ràng buộc hay cởi bỏ trên trời (GLGƯ 128:8–18). Các tôi tớ được chọn lựa của Chúa trên thế gian ngày nay có được quyền năng gắn bó này và thực hiện các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm cho người sống và người chết (GLGƯ 128:8).

  NgườiiNgười tiền đạo

  Ê Li cũng là danh hiệu chỉ người tiền đạo. Ví dụ như, Giăng Báp Tít là Ê Li vì ông được gửi đến để chuẩn bị con đường cho Chúa Giê Su (MTƠ 17:12–13).