Của Lễ
    Footnotes
    Theme

    Của Lễ

    Một món quà dâng lên Chúa. Cựu Ước thường dùng chữ này để chỉ các của lễ hy sinh hay các của lễ thiêu. Giáo Hội ngày nay dùng các của lễ nhịn ăn và các của lễ hiến dâng khác của những người tự nguyện (kể cả thì giờ, tài năng và của cải) để giúp đỡ những người nghèo khó và những lý do chính đáng khác.