La Man
    Footnotes
    Theme

    La Man

    Trong Sách Mặc Môn, con trai cả của Lê Hi và Sa Ri A và anh cả của Nê Phi (1 NêPhi 2:5). La Man thường chọn làm điều ác thay vì điều thiện.