Sa Ma Ri, Người
    Footnotes
    Theme

    Sa Ma Ri, Người

    Những người dân trong Kinh Thánh sống ở Sa Ma Ri sau khi bắc vương quốc Y Sơ Ra Ên bị dân A Si Ri xâm chiếm. Những người Sa Ma Ri một phần là người Y Sơ Ra Ên và một phần là người Dân Ngoại. Tôn giáo của họ là một sự hỗn hợp tín ngưỡng và thực hành của người Do Thái và người tà giáo. Chuyện ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhơn lành trong LuCa 10:25–37 cho thấy sự thù ghét mà những người Do Thái đã biểu lộ đối với người Sa Ma Ri vì người Sa Ma Ri đã bỏ tôn giáo Y Sơ Ra Ên. Chúa hướng dẫn các Sứ Đồ giảng dạy phúc âm cho người Sa Ma Ri (CVCSĐ 1:6–8). Phi Líp thành công trong việc thuyết giảng phúc âm của Đấng Ky Tô cho dân Sa Ma Ri và thực hiện nhiều phép lạ ở giữa họ (CVCSĐ 8:5–39).