Lê Hi, Cha của Nê Phi
  Footnotes
  Theme

  Lê Hi, Cha của Nê Phi

  Trong Sách Mặc Môn, một vị tiên tri người Hê Bơ Rơ đã dẫn gia đình và những người đi theo mình từ Giê Ru Sa Lem đến đất hứa ở tây bán cầu vào khoảng năm 600 trước T.C. Lê Hi là vị tiên tri đầu tiên của dân ông trong Sách Mặc Môn.

  Lê Hi trốn khỏi Giê Ru Sa Lem cùng với gia đình mình theo lệnh truyền của Chúa (1 NêPhi 2:1–4). Ông là con cháu của Giô Sép, là người bị bán qua Ai Cập (1 NêPhi 5:14). Chúa ban cho ông một khải tượng về cây sự sống (1 NêPhi 8:2–35). Lê Hi và các con trai của ông đóng một chiếc tàu và đi đến tây bán cầu (1 NêPhi 17–18). Ông và con cháu của ông định cư ở đất mới (1 NêPhi 18:23–25). Trước khi qua đời, ông đã ban phước cho các con trai của mình và dạy dỗ họ về Đấng Ky Tô và sự ra đời của Sách Mặc Môn vào những ngày sau (2 NêPhi 1:1–4:12).

  Sách Lê Hi

  Joseph Smith bắt đầu với sách Lê Hi khi ông phiên dịch Sách Mặc Môn. Đó là một biên sử mà Mặc Môn đã tóm lược từ các bảng khắc của Lê Hi. Sau khi có được 116 trang bản thảo mà ông đã dịch được từ sách này, Joseph đưa bản thảo cho Martin Harris, là người đã phục vụ trong một thời gian ngắn với tư cách là người biên chép cho Joseph trong công việc phiên dịch Sách Mặc Môn. Sau đó các trang này đã bị mất. Joseph không dịch lại sách Lê Hi để thay thế bản thảo bị mất mà lại dịch các biên sử liên hệ khác từ các bảng khắc bằng vàng (xem những lời giới thiệu của GLGƯ 3; 10). Những biên sử khác này hiện giờ là sáu cuốn sách đầu tiên của Sách Mặc Môn.