Phần Giúp Đỡ Học Tập
Hối Cải


Hối Cải

Sự thay đổi trí óc và tâm hồn mang lại một thái độ mới mẽ đối với Thượng Đế, đối với bản thân và cuộc sống nói chung. Sự hối cải có nghĩa là một người biết xây bỏ điều xấu xa và hướng tấm lòng và ý muốn của mình về Thượng Đế, tuân phục theo những lệnh truyền và mong muốn của Thượng Đế và từ bỏ tội lỗi. Sự hối cải chân thật đến từ lòng thương yêu Thượng Đế và một sự mong muốn thành thật tuân theo các giáo lệnh của Ngài. Tất cả những người hiểu biết trách nhiệm đều đã phạm tội và cần phải biết hối cải để có thể tiến triển tới sự cứu rỗi. Chỉ là nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô mà sự hối cải của chúng ta mới có thể trở nên hiệu quả và được Thượng Đế chấp nhận mà thôi.